Min bok : hantera bipolär sjukdom med kognitiv beteendeterapi

Bli först med att recensera denna produkt

Skickas inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: Slut i lager

225 kr

Översikt

Boken är skriven som en självhjälpsbok vid bipolär sjukdom. Boken kan användas på egen hand eller vid individuell behandling tillsammans med psykolog. Boken är skriven och utformad direkt till läsaren därav namnet min bok. Boken kan med behållning läsas av psykologer, psykoterapeuter, psykiatriker och andra professionella som antingen arbetar med eller intresserar sig för bipolär sjukdom.

Boken vill förändra upplevelsen av att det är ”hopplöst” att komma till rätta med problemen relaterade till bipolär sjukdom. Ge inte upp!
Övergripande syfte med denna bok är att minska återfall i depression och hypomani, mani. För att nå detta mål behöver man lära sig två viktiga saker.
• Känna igen tidiga varningstecken på symtom av bipolär sjukdom
• Att snabbt agera för att stoppa symtomutveckling. Med detta menas att agera innan symtomen blir en fullbordad sjukdomsperiod av mani,
hypomani eller depression.

Detaljer

Bipolär sjukdom är ofta svårbehandlad. Det finns idag effektiva läkemedel, som verkar för att stabilisera extrema skiftningar i stämningsläge som råder vid sjukdomen. Det krävs ofta många korrigeringar för att uppnå goda behandlingsresultat och inledande framgångar kan leda till bakslag. Läkemedelsbehandling är idag den vanligaste behandlingen för att förebygga återfall. Under 1990-talet utvecklades intresset för psykoterapi, familjeintervention och psykoedukation i samband med insikten att läkemedelsbehandling inte var tillräcklig. Kliniska erfarenheter visar att personer med bipolär sjukdom ibland gör avbrott i läkemedelsbehandlingen. Flera avbrott i behandlingen ökar risken för nya insjuknanden, vilket leder till ökad sårbarhet på sikt. Förebyggande läkemedelsbehandling minskar sårbarheten, men eftersom effekten sällan är hundraprocentig kan nya sjukdomsperioder ändå utvecklas. Att känna igen tidiga tecken på sjukdomssymtom och utveckla en handlingsplan för hur man ska motverka att symtomen förvärras är av stor vikt. Det är viktigt att ha god kunskap om sjukdomen och att kartlägga specifika drag som kännetecknar individens sjukdomsbild. Psykologisk behandling vid bipolär sjukdom syftar till att öka individens färdigheter att hantera sina symtom. Forskningen har visat att interventioner inom kognitiv beteendeterapi (KBT) har god behandlingseffekt vid bipolär sjukdom. Studier visar att KBT som behandlingstillägg är effektivt för att förebygga och förhindra återfall i mani, hypomani och depression. Det finns även stöd för att KBT- behandling i kombination med läkemedelsbehandling ger ökad social funktion, bättre behandlingsföljsamhet, ökad livskvalitet, längre tid till återinsjuknande samt minskad svårighetsgrad av symtom (Scott & Stradling, 1990). En studie av Jan Scott (2006) visade att personer som hade haft mindre än tre maniska perioder fick effekt av KBT- behandling, medan personer med mer än tre maniska perioder inte skilde sig från kontrollgruppen. Efteranalyser av studien har gett ny och värdefull kunskap om vikten av att tidigt påbörja KBT- behandling. Vi som psykologer intresserade oss för hur psykologiska behandlingsmetoder kan vara ett komplement till farmakologisk behandling.

Mer information

ISBN 9789163711879
Tillgägnlig för order Nej
Distributör Nej
Status Nej
Förlag Carema Hjärnhälsan
Free shipping Nej
Författare Kristina Jungberg, Veronica Järvborn
Artist Nej
Bandtyp Inbunden
Kompositör Nej
Omslagsillustratör Nej
Formgivare Nej
Upplaga 0
Huvudredaktör Nej
Enhet Nej
Enhetsvärde Nej
Förordsförfattare Nej
Redaktör Nej
Illustratör Nej
Språk swe
Mediatyp Bok
Orginaltitel Nej
Fotograf Nej
Priser Nej
Publiceringsdatum Nej
Recensioner Nej
Uppläsare Nej
Thickness (mm) Nej
Översättare Nej
Antologiredaktor Nej
Width (mm) Nej