Matteresan 3-4 Elevwebb Individlicens 12 mån

Matteresan är ett matematikläromedel för grundsärskolans senare del.
Med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.
Matteresan Elevwebb ger eleverna möjlighet att träna och befästa matematiken och dess begrepp.
Läs mer
Skickas via e-post inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

60 kr

Mer information

ISBN 9789140678201
Tillgägnlig för order Ja
Distributör Nej
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Free shipping Free Shipping
Författare Erika Tengrud
Artist Nej
Bandtyp Nej
Kompositör Nej
Omslagsillustratör Nej
Formgivare Nej
Upplaga 1
Huvudredaktör Nej
Enhet Nej
Enhetsvärde Nej
Förordsförfattare Nej
Redaktör Nej
Illustratör Nej
Språk swe
Mediatyp Onlineprodukt
Orginaltitel Nej
Fotograf Nej
Priser Nej
Publiceringsdatum Nej
Recensioner Nej
Uppläsare Nej
Thickness (mm) Nej
Översättare Nej
Antologiredaktor Nej
Width (mm) Nej

Detaljer

Matteresan är ett matematikläromedel för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.

Matteresan Elevwebb 3-4 är elevens komplement till Matteresan 3 och 4.  Matteresan Elevwebb innehåller bland annat övningar direkt kopplade till målen i grundböckerna. Här finns också grundböckernas målsidor, matteordlistor samt faktarutor kopplat till ljudfiler. Matteresan Elevwebb ger eleverna möjlighet att träna och befästa matematiken och dess begrepp.

Matteresan passar dig som:
• Undervisar i matematik på grundsärskolans senare del
• Vill ha ett läromedel med luftig och tydlig layout där eleverna skriver direkt i böckerna vilket också hjälper dem att fokusera
• Vill ha målbeskrivning som inleder varje kapitel
• Önskar att matematiska begrepp presenteras i en lista inför varje kapitel
• Vill ha ett avslutande avsnitt med repetitionsuppgifter

Författaren Erika Tengrud är MaNO-lärare och har arbetat med särskoleelever i Malmö sedan 2004.