Lex Privatjuridik Lärarwebb Individlicens 12 mån

Läromedlet LEX Privatjuridik är utvecklat till juridikkursen Privatjuridik. I denna lärarwebb finner du allt material du behöver som lärare: fullständiga lösningar, extra övningar, PowerPoint-bilder, utvärderingar, rättsfall för fördjupande studier,  begreppsförklaringar m.m.
 


Läs mer
Skickas via e-post inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

498 kr

Mer information

ISBN 9789140690036
Tillgägnlig för order Ja
Status definitivt slut
Förlag Gleerups Utbildning AB
Free shipping Free Shipping
Författare Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman
Upplaga 1
Språk swe
Mediatyp Onlineprodukt

Detaljer

Läromedlet LEX Privatjuridk tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som den ger en praktisk vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål. Vidare behandlar den straffrättens grundläggande frågor om bland annat vad som utgör ett brott och vilka de rättsliga konsekvenserna kan bli för den som begår ett brott. Boken behandlar också Europarätt och tar upp det internationella skyddet för mänskliga rättigheter.

På denna lärarwebb till LEX  Privatjuridik finner du facit, PowerPoint, Ord och begrepp, rättsfall, rättegångsspel, kompletterande övningsuppgifter och mycket annat.

LEX passar dig som vill ha:

  • ett läromedel som ger teoretisk kunskap och praktisk träning
  • en läromedelsserie som täcker in alla tre delarna
  • ett läromedel skrivet av erfarna och verksamma jurister

LEX-serien är utvecklad för gymnasieskolans ämnesplan i juridik. I LEX förenas teori med praktik; faktaböckerna innehåller såväl övningsuppgifter som djupare diskussionsfrågor.

LEX-serien är författad av:  Eva Lundberg, som är gymnasielektor och var Skolverkets ämnesexpert i juridik vid reformen Gy 2011. Mikael Pauli,  som är hovrättsassessor (yngre domare) och rättssakkunnig i Justitiedepartementet. Erik Öman, som är jurist och civilekonom, och är verksam som bankjurist. Alla tre har en gedigen erfarenhet av undervisning.