Kommunallagen : i lydelse den 1 mars 2011

Denna lagkommentar har utformats så att den kan användas som praktisk handbok i de rättsfrågor som förekommer i kommuner, landsting, kommunalförbund och kommunala bolag. Den är i första hand skriven för förtroendevalda och anställda, men också för andra. Språkbruket är enkelt så att vem som helst ska förstå innehållet.
Läs mer
Skickas inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

587 kr

Mer information

ISBN 9789139111771
Förlag Norstedts Juridik AB
Författare Sten Losman, Ulf Lindquist
Bandtyp Häftad
Upplaga 13
Språk swe
Mediatyp Bok

Detaljer

Denna lagkommentar har utformats så att den kan användas som en praktisk handbok i de rättsfrågor som förekommer i kommuner, landsting, kommunalförbund och kommunala bolag. Den är i första hand skriven för förtroendevalda och anställda, men också för andra. Språkbruket är enkelt så att även den oinsatte kan förstå innehållet.

Denna nya upplaga motiveras av lagändringar 2010 i kommunallagen om möjlighet för fullmäktige att anordna extra val och om ytterligare begränsningar för revisorer att ha andra uppdrag i kommunen. Den motiveras också av ändringar i regeringsformen, befogenhetslagen och andra lagar som inte kan förbigås i detta sammanhang. Vi har som vanligt passat på att göra att göra en del justeringar och förtydliganden med ledning av ny rättspraxis och andra rättskällor för att hålla arbetet aktuellt.