Kognitiv terapi - modeller och metoder

I boken ges en utmärkt översikt över den kognitiva terapins grundläggande teoretiska modeller och kliniska tillämpningsmöjligheter. Dessutom belyses aktuell forskning inom området. Boken är skriven på ett lättbegripligt och pedagogiskt sätt. Den vänder sig till verksamma och studerande inom psykologi, psykiatri, psykoterapi och andra vårdande yrken samt till alla som är intresserade av den kognitiva terapin. Boken är utomordentligt lämplig som en grundbok i ämnet inom ramen för en grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1). Gardar Viborg, fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Institutionen för psykologi, Lunds universitet.
Läs mer
Skickas inom 2-4 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

597 kr

Mer information

ISBN 9789140647610
Tillgägnlig för order Ja
Distributör Nej
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Författare Merete M Mørch (red.), Nicole K Rosenberg (red.)
Artist Nej
Bandtyp Häftad
Kompositör Nej
Omslagsillustratör Nej
Formgivare Nej
Upplaga 1
Huvudredaktör Nej
Enhet pages
Enhetsvärde 0
Förordsförfattare Nej
Redaktör Nej
Illustratör Nej
Språk swe
Mediatyp Bok
Orginaltitel Nej
Fotograf Nej
Publiceringsdatum Nej
Recensioner Nej
Uppläsare Nej
Thickness (mm) 0
Översättare Nej
Antologiredaktor Nej
Width (mm) 0

Detaljer

Inom den kognitiva terapin står tänkande och individens samspel med omgivningen i centrum. Terapin har en pedagogisk prägel, bygger på ett öppet samarbete mellan terapeut och patient och kan användas vid både lättare och svårare psykopatologi, på sjukhus, på andra institutioner och i privatpraktik.

Boken inleds med en introduktion till den teoretiska grundmodellen och de centrala metoderna inom kognitiv terapi. Därefter beskrivs hur kognitiv terapi kan användas vid specifika störningar. Med utgångspunkt i fallbeskrivningar och praktiska exempel går författarna sedan igenom kognitiva modeller av de olika störningarna samt lämpliga strategier, metoder och tekniker.

Boken innehåller också en introduktion till Linehans dialektiska beteendeterapi mot personlighetsstörning av borderlinetyp, en introduktion till social färdighetsträning och psykoedukation vid schizofreni samt ett utkast till en kognitiv miljöterapi. Kognitiv terapi vänder sig både till yrkesverksamma och studerande inom psykologi, psykatri, psykoterapi och andra vårdande yrken.

Boken är i första hand tänkt som en introduktion till praktiskt tillämpade behandlingsmetoder och innehåller därför många kliniska exempel, anvisningar och beskrivningar av terapeutiska hjälpmedel.

Till boken hör 66 arbetsformulär som kan användas i kognitiv terapi. Dessa kan fritt laddas ner och skrivas ut från vår hemsida. Du hittar formulären under fliken Extramaterial.

"Boken är både lättillgänglig och pedagogiskt tilltalande. Författarna är alla kliniskt verksamma och skriver utifrån egna kliniska erfarenheter, vilket ger boken en extra dimension. Den är utomordentligt lämplig som grundbok i ämnet" - Gardar Viborg, fil. dr, leg. psykolog, leg. terapeut, handledare och specialist i klinisk psykologi, Lunds universitet