Internationell Ekonomi Lärarwebb Individlicens 12 mån

På denna lärarwebb för läromedlet Internationell ekonomi finner du vad du behöver som lärare i ämnet och lite till: lösningsförslag, extra uppgifter, kommentarer, förslag till provuppgifter, diskussionsuppgifter, PowerPoint-underlag med mera.

Läromedlet Internationell ekonomi :

  • utgår från sin populära förlaga som omarbetats enligt Gy 2011
  • visar tydligt på varför vi behöver internationell handel
  • avslutar varje kapitel med frågor och fördjupningar. Frågorna testar elevernas kunskaper och får de att förstå vilka delar av kapitlet som är bärande medan fördjupningarna uppmanar dem att använda sina kunskaper för att resonera vidare

Läs mer
Skickas via e-post inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

790 kr

Mer information

ISBN 9789140686169
Tillgägnlig för order Ja
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Free shipping Free Shipping
Författare Ann-Charlotte Lyvall
Upplaga 1
Språk swe
Mediatyp Onlineprodukt

Detaljer

Läromedlet lämpar sig främst för kursen Internationell ekonomi på gymnasienivå och för komvux.Samhällsvetenskapliga ämnen kan också använda boken för att ge elever en ingång till samhällsvetenskap ur ett ekonomiskt perspektiv.

På denna lärarwebb finner du vad du behöver som lärare i ämnet och lite till: lösningsförslag, extra uppgifter, kommentarer, förslag till provuppgifter, PowerPoint-underlag m.m.

Läromedlet Internationell ekonomi :

  • väcker intresse för ämnet genom att visa sammanhangen mellan individ, nation, företag och organisationers handlande på världsmarknaden 
  • utgår från sin populära förlaga med samma namn som omarbetats och utökats för att passa Gy 2011
  •  visar tydligt på varför samt hur vi behöver ekonomiska internationella samarbeten och utbyten
  • behandlar dagens kriser genom att beskriva hur obalans kan uppstå i en ekonomi
  • avslutar varje kapitel med frågor och fördjupningar. Frågorna testar elevernas kunskaper och får de att förstå vilka delar av kapitlet som är bärande medan fördjupningarna uppmanar dem att använda sina kunskaper för att resonera vidare

Författare till Internationell ekonomi är Ann-Charlotte Lyvall som tidigare har undervisat på gymnasiet i ekonomiska ämnen. I dag är Ann-Charlotte programansvarig för Fastighetsföretagande på Malmö högskola och undervisar i bland annat om internationell ekonomi.