Interaktiva böcker

Interaktiva böcker är en digital produkt där du som kund köper en licens för att använda boken. Licensen leverars oftast via e-post dagen efter att man gjort sin beställning. Boken fungerar utmärkt i din dator, smartphone eller på din surfplatta.

I interaktiva böcker finner man allt innehåll samlat på ett och samma ställe bland annat texter, bilder, filmer, förklarande animationer, övningar, fördjupningar och plats för egna antecknigar.

För frågor och funderingar kring våra interaktiva böcker är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Hur får jag tillgång till den interaktiva boken jag köpt?

Du får ett e-post med licens-id. Detta e-post meddelande kommer från Gleerups(förlaget som ligger bakom den interaktiva boken). E-postmeddelandet innhåller även instruktioner med hur du ska använda licens-id:t för att komma igång med din interaktiva bok.