Ingång Sfi Studieväg 1 Kurs A och B Lärarhandl

Ingång, Sfi Studieväg 1, består av textbok, övningsbok och lärarhandledning. Material finns också som interaktiv bok. Ljudet finns på vår hemsida www.gleerups.se.

I lärarhandledningen får du tips om olika arbetssätt kopplade till textboken och metoder för läsinlärning. Här finns kopieringsunderlag till fler uppgifter och övningar.


Läs mer
Skickas inom 2-4 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

1 530 kr

Mer information

ISBN 9789140691644
Tillgägnlig för order Ja
Distributör Nej
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Författare Anna Bjursén
Artist Nej
Bandtyp Spiral
Kompositör Nej
Omslagsillustratör Nej
Formgivare Nej
Upplaga 1
Huvudredaktör Nej
Enhet pages
Enhetsvärde 0
Förordsförfattare Nej
Redaktör Nej
Illustratör Nej
Språk swe
Mediatyp Bok
Orginaltitel Nej
Fotograf Nej
Publiceringsdatum Nej
Recensioner Nej
Uppläsare Nej
Thickness (mm) 0
Översättare Nej
Antologiredaktor Nej
Width (mm) 0

Detaljer

Ingång, Sfi Studieväg 1, vänder sig till elever som studerar på studieväg 1, kurs A och B. Läromedlet består av en textbok, en övningsbok och en lärarhandledning med kopieringsunderlag. Det finns också en interaktiv version om du istället vill att eleverna ska arbeta digitalt.

Tanken med textbok 1 är att utgå från bilder och det muntliga för att på så vis närma sig det skriftliga språket och läsinlärning. Läraren kan arbeta med elevernas förförståelse genom att prata kring bilderna och den tillhörande ordlistan. Texterna har två svårighetsnivåer och kan anpassas individuellt till var eleven befinner sig i sin läsutveckling. Boken är uppbyggd kring olika teman och vardagliga händelser. Bilderna och ordlistan kan med fördel även användas till olika typer av återberättande. Övningarna och kopieringsunderlagen ger många möjligheter att repetera och befästa kunskaperna.

I lärarhandledningen kan du läsa mer om hur man kan arbeta med textboken och olika metoder för läsinlärning. Du får tips om varierade arbetssätt och kopieringsunderlag till fler uppgifter och övningar.

Ingång, Sfi Studieväg 1, passar dig som vill ha:

  • texter i fokus
  • nivåanpassning
  • tydlig struktur

Ingång är en läromedelsserie för vuxna elever som studerar på sfi. Det finns en textbok för varje studieväg samt övningsmaterial som du köper antingen i tryckt version eller i interaktiv version. Alla texter till Ingång finns inlästa på vår hemsida www.gleerups.se. Ljudet finns också i den interaktiva versionen.

Anna Bjursén tog examen som grundskollärare i svenska, so-ämnen och bild 1994, men insåg därefter behovet av att komplettera sin utbildning med svenska som andraspråk och specialpedagogik. Hon har erfarenhet från alla grundskolans stadier, ungdomsgymnasiet (IVIK) och framförallt vuxenutbildningen (SFI). Nu samlar Anna personliga erfarenheter genom att leva som invandrare i USA.