Ingång Sfi Studieväg 1 Interaktiv elevbok 3 mån

Bli först med att recensera denna produkt

Skickas via e-post inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

98 kr
ELLER

Översikt


Ingång Sfi Studieväg 1 vänder sig till elever som studerar på kurs A och B. Läromedlet består av texter på två nivåer, övningar och lärarhandledning. Alla texter är inlästa. Genom bilderna, ordlistorna och samtal kan man arbeta med förförståelse och sedan närma sig skriftspråket och läsinlärning. Här finns olika teman om vardagliga händelser.

Interaktiva böcker

Denna bok är en interaktiv bok. Interaktiva böcker är en digital produkt där du som kund köper en licens för att använda boken. Licensen leverars oftast via e-post dagen efter att man gjort sin beställning. Läs mer>>

Detaljer

Ingång Sfi Studieväg 1 vänder sig till elever som studerar på kurs A och B. Läromedlet består av texter på två nivåer, övningar och lärarhandledning med kopieringsunderlag. Alla texter till Ingång finns inlästa.

Övningarna i det interaktiva materialet och kopieringsunderlagen ger många möjligheter att repetera och befästa kunskaperna. Även här finns det två svårighetsnivåer. Övningarna är markerade med ett A eller ett B för att tydliggöra vilken nivå övningen har. I lärarhandledningen kan du läsa mer om hur man kan arbeta med textboken och läsinlärning.

Tanken med textbok 1 är att utgå från bilder och det muntliga för att på så vis närma sig det skriftliga språket och läsinlärning. Läraren kan arbeta med elevernas förförståelse genom att prata kring bilderna och den tillhörande ordlistan. Texterna finns på två svårighetsnivåer och kan anpassas individuellt till var eleven befinner sig i sin läsutveckling. Materialet är uppbyggt kring olika teman och vardagliga händelser. Bilderna och ordlistan kan med fördel även användas till olika typer av återberättande.

Ingång Sfi Studieväg 1 passar dig som vill ha:

  • texter i fokus
  • nivåanpassning
  • tydlig struktur

Ingång är en läromedelsserie för vuxna elever som studerar på sfi. Det finns texter anpassade för varje studieväg samt övningsmaterial. Du kan arbeta antingen i tryckt version eller i interaktiv version. Alla texter till
Ingång finns inlästa på vår hemsida www.gleerups.se. Ljudet finns också i den interaktiva versionen.

Anna Bjursén tog examen som grundskollärare i svenska, so-ämnen och bild 1994, men insåg därefter behovet av att komplettera sin utbildning med svenska som andraspråk och specialpedagogik. Hon har erfarenhet från alla grundskolans stadier, ungdomsgymnasiet (IVIK) och framförallt vuxenutbildningen (SFI). Nu samlar Anna personliga erfarenheter genom att leva som invandrare i USA.

Mer information

ISBN 9789140693839
Tillgägnlig för order Ja
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Free shipping Free Shipping
Författare Anna Bjursén
Upplaga 0
Språk swe
Mediatyp Onlineprodukt