Idrott och city-marketing

Idrott och city-marketing tar sin utgångspunkt i idrottens marknadsföringspotential och behovet att profilera städer som turistmål. Modern marknadsföring fokuserar städer som evenemangscentra, och idrotten har på senare tid utvecklats till evenemang med betydande publik dragningskraft som dessutom skapar viktiga sekundära tillväxteffekter.
Läs mer
Skickas inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

180 kr

Mer information

ISBN 9789185645053
Tillgägnlig för order Ja
Förlag idrottsforum.org
Bandtyp Häftad
Upplaga 0
Språk swe
Mediatyp Bok

Detaljer

Idrott tillmäts allt större betydelse – för hälsa och integration, för tillväxt och city-marketing. Idrott har i ökad utsträckning använts för att vitalisera och marknadsföra större europeiska städer, till exempel Manchester, Sheffield och Rotterdam, men även svenska städer som Malmö och Landskrona. Framgångsrika idrottslag, välbesökta evenemang och högklassiga arenor har blivit allt viktigare, både i ett regionalt och i ett internationellt perspektiv.

Idrott och city-marketing tar sin utgångspunkt i idrottens marknadsförings potential och behovet att profilera städer som turistmål. Modern marknadsföring fokuserar städer som evenemangscentra, och idrotten har på senare tid utvecklats till evenemang med betydande publik dragningskraft som dessutom skapar viktiga sekundära tillväxteffekter.

Bidragen i denna bok visar emellertid att verklighetens komplexitet i form av invånare av skiftande slag, olika och ibland motstridiga intressenter, lokala särdrag, väderförhållanden, säkerhetsföreskrifter, medvetet och omedvetet utestängande av personer, grupper och aktiviteter, svårbedömda kalkyler, media och, inte minst, den mördande konkurrensen – nu även mellan städer – gör att idrottsrelaterade satsningar inte nödvändigtvis är en spikrak väg mot guld och gröna skogar.

Bokens texter har i huvudsak en regional utgångspunkt, med flera lokala exempel, men de övergripande resonemangen och analyserna äger en allmängiltighet som överskrider såväl regionala som nationella gränser. Idrott och city-marketing har en naturlig plats på landets sport management-utbildningar. Boken torde därtill vara nyttig läsning för verksamma inom idrotts-, fritids- och turismsektorn på kommunal och regional nivå i hela landet.

Karin Book är universitetslektor i fritidsvetenskap, och Bo Carlsson är professor i idrottsvetenskap. Båda är verksamma vid Enheten Idrottsvetenskap, Malmö högskola.