Happy Year 8 Elevwebb Individlicens 12 mån

Happy Year 8 Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken Happy Year 8. I elevwebben finns material som hjälper elever när de lär sig engelska på egen hand. Elevwebben innehåller:

 • Förslag till målmatris
 • Extra övningar
 • Ljudfiler till samtliga texter och hörförståelse
 • Grammatikfilmer
 • Interaktiva övningar

 

 


Läs mer
Skickas via e-post inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

60 kr

Mer information

ISBN 9789140677754
Tillgägnlig för order Ja
Distributör Nej
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Free shipping Free Shipping
Författare Kjell Johansson
Artist Nej
Bandtyp Nej
Kompositör Nej
Omslagsillustratör Nej
Formgivare Nej
Upplaga 2
Huvudredaktör Nej
Enhet Nej
Enhetsvärde Nej
Förordsförfattare Nej
Redaktör Nej
Illustratör Nej
Språk swe
Mediatyp Onlineprodukt
Orginaltitel Nej
Fotograf Nej
Priser Nej
Publiceringsdatum Nej
Recensioner Nej
Uppläsare Nej
Thickness (mm) Nej
Översättare Nej
Antologiredaktor Nej
Width (mm) Nej

Detaljer

Happy Year 8 Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken Happy Year 8. I elevwebben finns material som hjälper elever när de lär sig engelska på egen hand. Elevwebben innehåller:

 • Förslag till målmatris
 • Extra övningar
 • Ljudfiler till samtliga texter och hörförståelse
 • Grammatikfilmer
 • Interaktiva övningar

Happy är ett målinriktat läromedel som hjälper både läraren och eleverna att följa kunskapsutvecklingen. Happy gör det enkelt för eleverna att förstå vad de ska lära sig – och kontrollera att de faktiskt gjort det. Till varje kapitel finns en checklista med konkreta kunskapsmål som eleverna själva kan bocka av. Målsidan är dessutom ett perfekt underlag till såväl utvecklingssamtal som betygssättning. Happy sätter kunskap, nytta och motivation i centrum.

Happy Textbook Year 8 består av 8 kapitel. Varje kapitel inleds med en dialog som hjälper till att introducera temat och ordförrådet. Sedan följer texter på tre svårighetsnivåer; A, B, C och varje kapitel avslutas med ett annorlunda uppslag som till exempel en sång, roliga historier eller en seriestrip.

Happy Year 8 passar dig som:

 • söker ett målinriktat läromedel som hjälper dig och eleverna att följa kunskapsutvecklingen
 • vill ha engagerade texter
 • vill individanpassa undervisningen och ge varje elev det stöd och de utmaningar han/hon behöver
 • vill ha en checklista med konkreta kunskapsmål som kan bockas av
 • vill ha ett material med digitala möjligheter

Författare till Happy Year 8 är Lennart Peterson, Chris Sutcliffe, Kjell Johansson och Kristina Bergman. Lennart Peterson är stor auktoritet som författare av engelskläromedel. Han har skrivit en rad läromedel i engelska och spanska för andra länder som Tyskland, Holland, Spanien, Italien, Mexiko och Brasilien. Chris Sutcliffe är läromedelsförfattare och ingår i the University of Cambridge Local Examination Syndicate. Chris är ansvarig för att språket i Happy är den engelska som används idag. Kjell Johansson är lärare i engelska och tyska i åk 7-9. Han är den som är ansvarig för den digitala delen i webbarna. Kristina Bergman är adjunkt i engelska och tyska.

Komponenter:

Workbook Year 8 4067761-7
Handy Helper Year 8 4067764-8
Cd Year 8 4067762-4
Student's Web Year 8 4067775-4
Teacher's Web Year 8 4067774-7
Happy Year 8, Interaktiv elevbok 4068362-5
Happy Year 8, Interaktiv lärarbok 40-68364-9