Formula 8 2:a uppl Lgr 11

Formula 8 Lgr 11 är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 8. Det är en omarbetning av den tidigare Formula 8-boken för anpassning till den nya kursplanen. Kapitelstrukturen är delvis omgjord genom att stoffet portionerats ut i mindre delar och följs upp av tätare avstämningar. Varje kapitel innehåller två gemensamma spår där nytt stoff introduceras och följs av spår 1 respektive spår 2 för individanpassad träning.


Läs mer
Skickas inom 2-4 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

348 kr

Mer information

ISBN 9789140682444
Tillgägnlig för order Ja
Distributör Nej
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Författare Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson
Artist Nej
Bandtyp Board book
Kompositör Nej
Omslagsillustratör Nej
Formgivare Nej
Upplaga 2
Huvudredaktör Nej
Enhet pages
Enhetsvärde 0
Förordsförfattare Nej
Redaktör Nej
Illustratör Nej
Språk swe
Mediatyp Bok
Orginaltitel Nej
Fotograf Nej
Publiceringsdatum Nej
Recensioner Nej
Uppläsare Nej
Thickness (mm) 0
Översättare Nej
Antologiredaktor Nej
Width (mm) 0

Detaljer

Formula 8 Lgr 11 är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 8. Det är en omarbetning av den tidigare Formula 8-boken för anpassning till den nya kursplanen. Kapitelstrukturen är delvis omgjord genom att det gemensamma spåret (G-spåret) delats upp i två delar med var sin efterföljande diagnos för att få tätare avstämningar. Nytt är också att det gemensamma spåret fått en särskild sida med problemlösningsuppgifter så att eleverna bättre kan utveckla sin förmåga att lösa problem och använda ett problemlösande förhållningssätt. Vidare har i kapitlet införts en avslutande kapiteldiagnos, reptetionsuppgifter och "Något extra" som ebjuder utmanande uppgifter för de elever som behärskar kapitlets innehåll. Facit finns sist i boken.

I Formula 8 Lgr 11 har tillkommit ett avslutande kapitel som innehåller blandade provuppgifter med tydlig koppling till bokens övriga kapitel. Provuppgifterna är hämtade från tidigare nationella prov i matematik och från TIMMS, ett internationellt test av matematikkunskaper.

Formula 8 Lgr 11 passar dig som:

  • söker en målrelaterad matematikbok som lever upp till den nya kursplanen och som förbereder eleverna för de nationella proven
  • vill att eleverna blir aktivt medvetna om mönster och samband i matematiken
  • vill att eleverna ska arbeta praktiskt med matematiken i laborativa övningar
  • söker ett material som hjälper till att driva utvecklande, matematiska samtal i klassen
  • vill individanpassa undervisningen, och som hjälper till att ge varje elev exakt de utmaningar och den extra träning han/hon behöver

Författare är Gert Mårtensson med mångårig erfarenhet från olika grundskolor i Malmö, Bo Sjöström som arbetat med matematik och lärande vid Malmö högskola och Petra Svensson, matematiklärare på Rosengårdsskolan i Malmö.