Europafördrag

Lissabonfördraget som trädde i kraft 1 december 2009 markerar en ny fas i den europeiska integrationen. Det gamla EG-fördraget och uppdelningen i olika pelare har ersatts av två skilda men sammankopplade fördrag, Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I den nu föreliggande femte upplagan av Europafördrag återges de konsoliderade versionerna av Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt inklusive samtliga protokoll och förklaringar till de två fördragen. I regelsamlingen återfinns även det svenska anslutningsfördraget och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt den svenska EU-lagen.
Läs mer
Skickas inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

364 kr

Mer information

ISBN 9789139205579
Tillgägnlig för order Ja
Förlag Norstedts Juridik AB
Bandtyp Häftad
Upplaga 5
Språk swe
Mediatyp Bok

Detaljer

Lissabonfördraget som trädde i kraft 1 december 2009 markerar en ny fas i den Europeiska integrationen. Borta är det gamla EG-fördraget och uppdelningen i skilda pelare. Kvar finns två skilda men sammankopplade fördrag, Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Kvar är också unionsrättens stora betydelse för svenska myndigheter, företag och privatpersoner.

I denna femte upplaga av Europafördrag återges den konsoliderade versionen av Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (inklusive samtliga protokoll och förklaringar till de två fördragen), tillsammans med det svenska anslutningsfördraget och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt avslutningsvis den svenska EU-lagen. Lagtextsamlingen är därför en komplett samling av allmänt sett relevanta bestämmelser för Sveriges förhållande till Europeiska unionen. Det är förlagets förhoppning att denna upplaga ska underlätta för enskilda, företagare och tjänstemän i deras arbete.